Studia 2 stopnia (magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne

 

STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI NA POZIOMIE MAGISTERSKIM

Nasz program studiów magisterskich oferuje możliwość rozwoju i pracy w pełnym wyzwań środowisku akademickim. Studia na kierunku English Philology na poziomie magisterskim, oprócz rozwijania praktycznych umiejętności językowych na wysokim poziomie biegłości C2 CEFR, obejmują pogłębienie wiedzy studentów w zakresie nauk humanistycznych w wybranych dyscyplinach naukowych. Studenci mogą podążać jedną z oferowanych ścieżek akademickich i pisać swoją pracę magisterską z następujących dyscyplin: Literaturoznawstwo / Kulturoznawstwo lub Językoznawstwo  / Translatoryka.

 Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, a na studiach niestacjonarnych w każdą sobotę i wybrane niedziele. Wszyscy wykładowcy są dostępni dla studentów na dyżurach w celu omówienia kwestii merytorycznych odnoszących się do poszczególnych przedmiotów.

Studia magisterskie kończą się obroną pracy magisterskiej oraz uzyskaniem stopnia magistra. Studia magisterskie na kierunku English Philology przygotowują kandydatów do studiów doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ UNIWERSYTET OPOLSKI

przyjazne i profesjonalne podejście nauczycieli akademickich wobec swoich uczniów

Profesjonalny zespół nauczycieli akademickich i wykładowców wspomaga i prowadzi studentów w ich rozwoju intelektualnym. Studenci kształcą się w nowoczesnych salach wykładowych w nowo odrestaurowanym historycznym budynku Collegium Maius wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i nowoczesnej sali komputerowej z kilkunastoma stanowiskami. Nasza biblioteka i czytelnia oferuje dostęp do obszernego księgozbioru literatury anglosaskiej (ponad 37 tysięcy tomów poświęconych różnym aspektom kultury i języka krajów anglojęzycznych oraz 100 tytułów czasopism i magazynów poświęconych uczeniu).

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą uczestniczyć w programie wymian Erasmus+ oferowanego przez Uniwersytet Opolski, który pozwala na studiowanie za granicą przez jeden semestr lub dwa, rozwijając umiejętności komunikacji w języku obcym, poznając kulturę odwiedzanego kraju i zdobywając zawodową wiedzę przy pomocy języka obcego. Mamy partnerów, między innymi, w Hiszpanii, Czechach, Niemczech, Grecji, Włoszech, Turcji i na Cyprze. Studenci mogą również brać udział w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staże za granicą. (więcej informacji na stronie www.erasmus.uni.opole.pl).

PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwenci studiów 2 stopnia na kierunku English Philology kończą studia wyposażeni w biegłą znajomość języka angielskiego na poziomie C2 w formie pisemnej i ustnej, a zatem mogą poszukiwać zatrudnienia wymagającego zaawansowanych kompetencji językowych, a także umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach, analizy i syntezy informacji. Nasi absolwenci potrafią pracować efektywnie zarówno samodzielnie, jak i w zespołach, oraz rozumieją potrzebę uczenia się przez całe życie.  Są dobrze przygotowani do pracy, na przykład w:

  • biurach tłumaczeń
  • agencjach public relations
  • wydawnictwach
  • agencjach reklamowych
  • organizacjach zbierających fundusze
  • spółkach, korporacjach i innych organizacjach biznesowych
  • ośrodkach badawczych
  • wielu innych dziedzinach, które wymagają biegłej znajomości języka angielskiego