ENGLISH PHILOLOGY

Studia 1 stopnia (licencjat) stacjonarne i niestacjonarne

 

STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI NA PROFILU AKADEMICKIM

Jeśli chcesz być przygotowany do stawienia czoła wyzwaniom konkurencyjnego rynku pracy, studiuj język angielski na studiach licencjackich na kierunku English Philology o profilu akademickim na Uniwersytecie Opolskim. To jest miejsce, gdzie studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu literatury, językoznawstwa, kultury i historii krajów anglojęzycznych, jak i praktyczne umiejętności językowe w języku angielskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto, w ramach swojego programu studiów studenci mogą wybrać określoną modułową ścieżkę edukacyjną, w której specjalistyczne przedmioty pozwolą na rozwinięcie dodatkowych kompetencji w ramach ich ogólnego wykształcenia akademickiego. Studia stacjonarne oferują takie fakultatywne moduły jak: Kulturoznawstwo, Translatoryka, Angielski i Hiszpański, Angielski i Włoski, co poszerza ich możliwości zatrudnienia w przyszłości. W ramach swojego programu studiów niestacjonarnych studenci realizują modułową ścieżkę edukacyjną – Angielski w Biznesie, aby spełniać wymagania rynku pracy studentów już pracujących.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w każdą sobotę i wybrane niedziele. Wszyscy wykładowcy są dostępni dla studentów na dyżurach w celu omówienia kwestii merytorycznych odnoszących się do poszczególnych przedmiotów.

Studia licencjackie kończą obroną pracy licencjackiej oraz stopniem licencjata. Licencjackie studia na kierunku English Philology przygotowują kandydatów do studiów drugiego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych.

.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ UNIWERSYTET OPOLSKI

Profesjonalny zespół nauczycieli akademickich i wykładowców wspomaga i prowadzi studentów w ich rozwoju intelektualnym. Studenci kształcą się w nowoczesnych salach wykładowych w nowo odrestaurowanym historycznym budynku Collegium Maius. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny; do dyspozycje jest też nowoczesna sala komputerowa z kilkunastoma stanowiskami i sala z kabinami do tłumaczeń symultanicznych. Nasza biblioteka i czytelnia oferują dostęp do obszernego księgozbioru literatury anglosaskiej (ponad 37 tysięcy tomów poświęconych różnym aspektom kultury i języka krajów anglojęzycznych oraz 100 tytułów czasopism i magazynów poświęconych uczeniu).

 

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą uczestniczyć w programie wymian Erasmus+ oferowanego przez Uniwersytet Opolski, który pozwala na studiowanie za granicą przez jeden semestr lub dwa, rozwijając umiejętności komunikacji w języku obcym, poznając kulturę odwiedzanego kraju i zdobywając zawodową wiedzę przy pomocy języka obcego. Mamy partnerów, między innymi, w Hiszpanii, Czechach, Niemczech, Grecji, Włoszech, Turcji i na Cyprze. Studenci mogą również brać udział w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staże za granicą. (więcej informacji na stronie www.erasmus.uni.opole.pl).

 

PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwenci studiów 1 stopnia na kierunku English Philology o profilu akademickim kończą studia wyposażeni w rozwinięte umiejętności komunikacji w języku angielskim w formie pisemnej i ustnej na poziomie C1, a zatem mogą poszukiwać zatrudnienia wymagającego zaawansowanej znajomości języka angielskiego i, w zależności od wybranego modułu, wiedzy o szeroko pojętej kulturze krajów anglojęzycznych, znajomości teorii i metod przekładu, znajomości języka hiszpańskiego i wiedzy na temat hiszpańskiego obszaru językowego, znajomości języka włoskiego i wiedzy na temat kultury Włoch, znajomości języka chińskiego i wiedzy na temat kultury Chin, czy znajomości języka angielskiego specjalistycznego i wiedzy na temat środowisk gospodarczych lub środowiska medycznego. Ponadto nasi studenci kończą studia, posiadając umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach, analizy i syntezy informacji. Potrafią pracować efektywnie zarówno samodzielnie, jak i w zespołach. Rozumieją także potrzebę uczenia się przez całe życie.  Są dobrze przygotowani do pracy, na przykład w:

  • biurach tłumaczeń
  • agencjach public relations
  • wydawnictwach
  • agencjach reklamowych
  • organizacjach zbierających fundusze
  • spółkach, korporacjach i innych organizacjach biznesowych
  • ośrodkach badawczych
  • wielu innych dziedzinach, które wymagają bardzo dobrej znajomości języka angielskiego

 

Studenci zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji nauczycielskich powinni kontynuować studia magisterskie z modułem nauczycielskim lub zapisać się na dodatkowe nauczycielskie studia podyplomowe również oferowane przez Uniwersytet Opolski.